ข้อแตกต่างระหว่า LCL และ FCL

ตุลาคม 9, 2015บทความ

pic-article-LCL-FCL.jpeg

ข้อแตกต่างระหว่า LCL และ FCL

ตุลาคม 9, 2015 บทความ

เรามีให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ทั้งรูปแบบ LCL (Less Than Container Loading) และ FCL (Full Container Load) หลายคนคงสงสัยว่า LCL และ FCL แตกต่างกันอย่างไรเรามาหาคำตอบกันครับ

ข้อแตกต่างระหว่า LCL และ FCL
LCL (Less Than Container Loading)

เป็นการขนส่งในรูปแบบแชร์พื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ หรือการขนส่งที่มีสินค้าของเจ้าของหลายรายรวมกันอยุ่ภายในตู้คอนเทนเนอร์เดียว

ข้อดี

· มีราคาที่ถูกกว่า FCL เนื่องจากเป็นการแชร์พื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์

ข้อเสีย

· เนื่องจากเป็นการแชร์พื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีหลายเจ้ารวมกัน จึงต้องมีการแพ็คกิ้งที่หนาแน่นและรัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของสินค้านั้นๆ
· อาจพบปัญหาการสลับสินค้าเนื่องจากเป็นการแชร์พื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีหลายเจ้ารวมกัน

FCL (Full Container Load)

เป็นการขนส่งในรูปแบบการบรรจุสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์ หรือการขนส่งที่มีเจ้าของสินค้าอยุ่ภายในตู้คอนเทนเนอร์รายเดียว

ข้อดี
· มีความรวดเร็วในการดำเนินพิธีการศุลกากร
· ช่วยลดปัญหาความผิดพลาดเนื่องจากการสลับสินค้า

ข้อเสีย
· มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่า LCL (Less Than Container Loading)


บริการในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือ, การขนส่งสินค้าทางรถ, และการดำเนินการศุลกากรโดยมีบริการเพื่อดำเนินพิธีการศุลการกรทั่วโลก