บริการของ M Inter Corp Global

บริการขนส่งทางอากาศ (Air Freight)

บริการรับขนส่งสินค้าจากท่าอากาศยานหลักๆของประเทศ ไปยังประเทศปลายทางทั่วโลก ด้วยตารางเวลาที่แน่นอน


บริการของเรา

บริการขนส่งทางอากาศ (Air Freight)บริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอร์ป โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีแผนพัฒนาการให้บริการรับขนส่งสินค้าทางอากาศไปต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการรับขนส่งสินค้าทางอากาศมากกว่า 10 ปี ไปยังปลายทางทั่วโลก นับเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของประธานผู้ก่อตั้ง ในการให้บริการด้านทางอากาศ

 การบริการครอบคลุม
· บริการรับขนส่งสินค้าจากท่าอากาศยานหลักๆของประเทศ ไปยังประเทศปลายทางทั่วโลก ด้วยตารางเวลาที่แน่นอน
· ความชำนาญด้านการจัดส่งสินค้าทางอากาศ ที่ตอบสนองความต้องการทุกๆด้านของลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ
· บริการด้วยราคาที่เหมาะสม ด้านพิธีการศุลกากร และการประกันภัย
· บริการขนส่งสินค้าถึงหน้าประตูตามความต้องการของลูกค้า (Door to Door service)
· บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องจากท่าอากาศยาน นานาชาติ ไปยังท่าอากาศยานต่างๆภายในประเทศ และทางรถบรรทุก เพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอย่างปลอดภัย โดยมืออาชืพ.Company Brochure


บริการในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือ, การขนส่งสินค้าทางรถ, และการดำเนินการศุลกากรโดยมีบริการเพื่อดำเนินพิธีการศุลการกรทั่วโลก