บริการของ M Inter Corp Global

บริการขนส่งข้ามแดน (Cross Border)

บริการด้านการจัดการขนส่งสินค้า (Logistic) แบบครบวงจร สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้านนำเข้า และส่งออก


บริการของเรา

ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border)ด้วยประสบการณ์ของการเป็นตัวแทนผู้ให้บริการด้านการจัดการขนส่งสินค้า (Logistic) แบบครบวงจร สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้านนำเข้า และส่งออก ทางบริษัทฯได้นำองค์ความรู้มาต่อยอดการให้บริการขนส่งอย่างต่อเนื่องในทุกเส้นทาง ทุกจุดหมายปลายทาง ด้วยการบริการขนส่งทางรถบรรทุกไปยังประเทศในเขตอาเซียน ได้แก่ ประเทศพม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา และ ประเทศมาเลเซีย

 การบริการครอบคลุม
· บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนแบบเต็มคันรถบรรทุก (Full Truck Load: FTL)
· บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนแบบไม่เต็มคันรถบรรทุก (Less Than Truck Load: LTL)
· บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Intransit Cargo)Company Brochure


บริการในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือ, การขนส่งสินค้าทางรถ, และการดำเนินการศุลกากรโดยมีบริการเพื่อดำเนินพิธีการศุลการกรทั่วโลก