บริการของ M Inter Corp Global

พิธีการศุลกากร (Customer brokerage service)

บริการด้านพิธีการศุลกากร และให้คำแนะนำพิกัดสินค้านำเข้า และส่งออกจากประเทศไทย โดยผู้ชำนาญการณ์ที่มีประสบการณ์


บริการของเรา

พิธีการศุลกากร (Customer brokerage service)บริษัทฯ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และให้คำแนะนำพิกัดสินค้านำเข้า และส่งออกจากประเทศไทย โดยผู้ชำนาญการณ์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทั้งนี้เรามีทีมงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารผ่านพิธีการ ประจำสาขาท่าเรือกรุงเทพ, สาขาแอร์พอร์ท สุวรรณภูมิ และสาขาท่าเรือแหลมฉบัง

 การบริการครอบคลุม
 · ตัวแทนผ่านพิธีการนำเข้า และส่งออก ทางเรือ และ ทางอากาศ
· สิทธิประโยชน์ทางการค้า สำหรับผู้นำเข้าส่งออก
· ลงทะเบียน ผู้นำเข้า/ ส่งออก
· ประกันสินค้าCompany Brochure


บริการในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือ, การขนส่งสินค้าทางรถ, และการดำเนินการศุลกากรโดยมีบริการเพื่อดำเนินพิธีการศุลการกรทั่วโลก