บริการของ M Inter Corp Global

บริการคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (Warehouse & Packing Service)

บริการคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้า หรือฝากสินค้าทุกประเภทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสินค้าก่อนนำเข้าสู่การผลิต


บริการของเรา

บริการคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (Warehouse & Packing Service)เรามีบริการคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้า หรือฝากสินค้าทุกประเภทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสินค้าก่อนนำเข้าสู่การผลิต อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจด้วยบริการบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุหีบห่อสำหรับสินค้าเพื่อรักษาความปลอดภัยของสินค้านั้นๆCompany Brochure


บริการในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือ, การขนส่งสินค้าทางรถ, และการดำเนินการศุลกากรโดยมีบริการเพื่อดำเนินพิธีการศุลการกรทั่วโลก