บริษัท เดอะ เอ็ม คอร์ป โกลบอล จำกัด

ประวัติความเป็นมา


OUR STORY

ประวัติ / ความเป็นมา


บริษัท เดอะ เอ็ม คอร์ป โกลบอล จำกัด

ได้เปิดบริการในปี 2555 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอร์ป โลจิสติกส์ จุดประสงค์ของบริษัท เดอะ เอ็ม คอร์ป โกลบอล เรามุ่งเน้นบริการที่หลากหลายมากขึ้น และขยายการตลาดไปยังทั่วโลก โดยเราขยายธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศร่วมกับเอเจนซี่ของเรากว่า 100 บริษัททั่วโลกเพื่อสนับสนุนลูกค้าที่ดีของเรา โดยมีการเข้าร่วมกับ network ต่างๆ ดังนี้

บริษัท เดอะ เอ็ม คอร์ป โกลบอล จำกัด  เราให้บริการลูกค้าที่เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทั้งในประเทศและทั่วโลก เป้าหมายของเราคือความเชี่ยวชาญในการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ รถบรรทุกข้ามพรมแดน และสินค้าโปรเจ็คปี พ.ศ. 2555
ก่อตั้งบริษัท เดอะ เอ็ม คอร์ป โกลบอล จำกัด เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2555 โดยดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางทะเล และทางอากาศ โดยมุ่งเน้นให้บริการกับพันธมิตรในต่างประเทศมากขึ้น ภายใต้โครงค่ายเน็ทเวิคทั่วโลก.


ปี พ.ศ. 2559
บริษัทฯขยายสาขาท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อเน้นธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและดำเนินพิธีการกรมศุลกากร ทั้งสินค้านำเข้า และส่งออก.


ปี พ.ศ. 2565
บริษัทฯได้ขยายกิจการ มาเปิดอาคารสำนักงานของตนเอง เลขที่ 360/21-22 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับพนักงานในฝ่ายการตลาดหลายรูปแบบ และฝ่ายบริการที่มากขึ้นในองค์กร ให้สามารถแข่งขันในธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางอากาศ และดำเนินพิธีการกรมศุลกากร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัทฯ


บริการในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือ, การขนส่งสินค้าทางรถ, และการดำเนินการศุลกากรโดยมีบริการเพื่อดำเนินพิธีการศุลการกรทั่วโลก