บริการของ M Inter Corp Global

บริการขนส่งภายในประเทศ (Domestic Trucking)

บริการครบวงจรทั้งรถบรรทุก 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ และรถหัวลากรวมถึงมีให้บริการแรงงานในการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


บริการของเรา

บริการขนส่งภายในประเทศ (Domestic Trucking)เราให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยมีพาร์ทเนอร์จากหลายบริษัทขนส่งที่มีบริการครบวงจรซึ่งมีรถทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายธุรกิจ เช่น รถบรรทุก 4 ล้อ, รถบรรทุก 6 ล้อ และรถหัวลากรวมถึงมีให้บริการแรงงานในการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 การบริการครอบคลุม
· รถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบ (4 wheel pick up)
· รถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบ ควบคุมอุณหภูมิ (4 wheel temp control)
· รถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ (6 wheel truck)
· รถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ ควบคุมอุณหภูมิ (6 wheel temp control)
· รถบรรทุก 10 ล้อตู้ทึบ (10 wheel truck)
· หัวลาก+รถพ่วง สำหรับบรรทุกตู้คอนเทรนเตอร์ (Trailor)
· รถบรรทุกชานต่ำ (low bed Trail)
· รถลากจูง (Slide on truck)Company Brochure


บริการในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือ, การขนส่งสินค้าทางรถ, และการดำเนินการศุลกากรโดยมีบริการเพื่อดำเนินพิธีการศุลการกรทั่วโลก