บริษัท เดอะ เอ็ม คอร์ป โกลบอล จำกัด

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ


VISION

วิสัยทัศน์

บริษัท เดอะ เอ็ม คอร์ป โกลบอล จำกัด

บริษัทฯเรากำลังนำพาประเทศไทยไปสู่งานบริการ และการขนส่งในรูปแบบใหม่ และครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นทางรถ ทางเรือ หรือทางอากาศ โดยอนาคตที่กำลังจะก้าวไปสู่ โรงเก็บสินค้าขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่อุตสหกรรม พาหนะขนาดใหญ่ทุกรูปแบบ รวมถึงเครือข่ายที่ครอบครอบคลุมทุกมุมทั่วโลกMISSION

พันธกิจ

ลูกค้า (Customer)        
เราตั้งใจให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยการเป็นที่ปรึกษา และทำทุกอย่างด้วยการมองถึงความเร็ว ประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมถึงราคาที่ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ เสมือนเราเป็นบริษัทเดียวกันกับลูกค้าคู่ค้า (Alliances) 
เราต้องการร่วมเดินทางไปกับคู่ค้าที่มีความเข้าใจ มีจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อการร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งที่ดีกว่าเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย (stakeholder) ร่วมกัน เพราะเราเข้าใจในการร่วมเดินทางไปกับคู่ค้าเสมือนเป็นคนๆ เดียวกัน

 บุคลากร (Partner)   
เราเชื่อว่าพนักงานคือคำตอบของทุกการเคลื่อนไปข้างหน้า ดังนั้นเราจึงเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคนและจัดสรรค์สร้างโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาความสามารถ โครงการปรับและเลื่อนตำแหน่ง โครงการสร้างผู้นำ เพื่อการขยายองค์กรอย่างที่พนักงานทุกคนตั้งใจ และคาดหวังให้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)          
เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นสร้างการขับเคลื่อนไปข้างหน้า และสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ มีการปรับปรุงระบบการทำงาน และการพัฒนาทุกภาคส่วนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการขนส่ง (Logistics) หรือ การดูแลความเรียบร้อยของการขนส่ง (Freight) และยังก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

องค์กรเพื่อสังคมยั่งยืน (Sustainability)      
องค์กรได้เล็งเห็นคุณค่าของการอยู่เพื่อความยั่งยืนของสังคม และชุมชน ทางบริษัทฯจึงได้มีโครงการช่วยเหลือกลุ่มคนแต่ละประเภทที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อการดูแลคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว โครงการช่วยเหลือคนไร้บ้าน และโครงการอื่นๆ อีกมากเพื่อต้องการให้ประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนา ไปสู่การเป็นประเทศที่ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และยืนได้ด้วยขาตนเอง และท้ายที่สุด สามารถส่งต่อไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้


CORE VALUE

ค่านิยมองค์กร

บริการในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งนำเข้า-ส่งออกสินค้า
ขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือ, การขนส่งสินค้าทางรถ, และการดำเนินการศุลกากรโดยมีบริการเพื่อดำเนินพิธีการศุลการกรทั่วโลก